E-mail Secretaris
Algemene Zaken
SCS Flitsen

SCS LAAG-SOEREN

Opgericht 10-04-1937

  

ERELEDEN

 

Alle vrijwilligers van SCS worden hoogst gewaardeerd.

Het is echter wel een uitzonderlijk dat iemand de status van erelid krijgt toegewezen.

Hieronder staan alle ereleden die SCS op dit moment rijk is.


De heer J. Kerseboom

De heer A. Blankenspoor

De heer W. Pasman

De heer H. Elshof

  

Overzicht E-mail adressen


secretaris

hpuyman@hetnet.nl


Algemene Zaken

s.c.s.-az@hotmail.com


Flitsen

scsflitsen@gmail.com